top of page

Bílý

(němý komiks ze sborníku Juckebox, 2008) 

 

 

Příběh v rytmu Armandos rumby od pianisty Chicka Corey. Technika digitání kresby. 

 

 

líben designéry. Je snadný pro čtení a skvělý pro nadpisy, odstavce a další.

bottom of page